O badaniu Data Driven Product

Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie podchodzą do tematu zarządzania, optymalizacji procesów czy tworzenia produktów w oparciu o analizę danych i insightów konsumenckich. Kolejne organizacje stają się Data Driven. Data driven business, data driven marketing, data driven design – popularność tych haseł stale rośnie.

Czym dokładnie jest Data Driven? – to sposób podejmowania decyzji, w którym główną rolę grają dane, dowody empiryczne zamiast intuicji czy opinii. 

“Data Driven Product 2021” to badanie poświęcone podejściu Data Driven w polskim ekosystemie startupowym. W ramach tego projektu zbieramy informacje na temat postaw i przekonań przedsiębiorców w kontekście badań. Jaka jest ich rola w podejmowaniu decyzji produktowych? Co dla founderów oznacza „bycie data driven”? Jakie mają obawy, jakie dostrzegają zagrożenia? A jakie korzyści? Jakimi dobrymi praktykami mogą się z nami podzielić? 

Zwieńczeniem projektu będzie raport “Data Driven Product 2021” prezentujący zebrane dane ilościowe i jakościowe, w oparciu o przeprowadzone wywiady, kwestionariusze ankiety oraz komentarze ekspertów. Wyniki badania przyczynią się też do opracowania materiałów edukacyjnych, skierowanych do przedsiębiorców.
Jeśli jesteś założycielem lub pracownikiem startupu, zapraszamy Cię do 
wypełnienia formularza. Weź udział w pierwszym takim badaniu, pomóż nam zrozumieć to zjawisko, rozwijać kulturę organizacyjną opartą na danych i promować Data Driven Business w polskim biznesie!

Co znajdziesz w raporcie?

Data Driven Product 2021 to raport prezentujący postawy polskich startupów wobec wykorzystania danych w procesach decyzyjnych, dotyczących rozwoju biznesu i produktów technologicznych. 

Kultura Data Driven
w Polsce

Jaki jest stan wiedzy, postawy i przekonania dotyczące badań rynku w polskich startupach?

Metody i narzędzia

Poznaj najpopularniejsze metody i narzędzia badawcze oraz dobre praktyki innych organizacji.

Rola badań w budowaniu produktów

Czy i w jaki sposób badania i płynące z nich dane wspierają procesy decyzyjne?

Opinie ekspertów

Przeczytaj komentarze ekspertów na temat wyników badania, dowiedz się co topowi polscy przedsiębiorcy myślą o wykorzystaniu badań w rozwoju biznesu.

Ich wypowiedzi znajdziesz w raporcie

Dla kogo jest to badanie?

Dla founderów – założycieli startupów i osób budujących firmy technologiczne,

którzy chcą podejmować trafne decyzje dzięki lepszemu zrozumieniu rynku, klientów i konkurencji.

Dla zespołów produktowych – project managerów, marketing managerów, specjalistów UX,

którzy na co dzień podejmują decyzje projektowe i chcą poprawiać osiągane rezultaty.

Dla inwestorów, konsultantów i dziennikarzy,

którzy są zainteresowanych tematyką Data Driven Business i chcą zdobywać wiedzę na temat budowania produktów technologicznych. 

Partnerzy projektu

Autorzy raportu

Anna Karcz-Czajkowska i zespół JCD Research

Jesteśmy firmą konsultingowo-badawczą, która wyrosła przy software house i studiu projektowym JCD.pl. Lubimy mówić, że zmieniamy innowacyjne pomysły w działające biznesy.  Łączymy techniki kreatywne z podejściem empirycznym, wierząc, że tylko prawdziwe poznanie istoty problemu pozwala na współtworzenie z klientem rozwiązań, budujących dobre doświadczenia użytkowników i przewagi konkurencyjne dla organizacji. 

Doświadczenie w biznesie łączymy z kompetencjami badawczymi, wypracowanymi dzięki pracy akademickiej i kooperacji z jednostkami naukowymi. Czerpiemy z podejść Agile, Lean Startup, Google Design Sprint, Design Thinking, Customer Development oraz psychologii poznawczej i psychologii zachowań konsumenckich, uzupełniając je autorskimi metodami analizy założeń projektowych.


Najczęstsze pytania

Skąd pomysł na badanie?

Wierzymy w biznes oparty o dane empiryczne. Wiemy, że “data driven” to coś więcej niż modny buzzword. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co na ten temat myślą przedsiębiorcy – zrozumieć z jakimi wyzwaniami się mierzą, poznać dobre praktyki i podzielić się nimi z całą branżą. 

Jaki jest nasz cel i misja? 

Chcemy edukować przedsiębiorców i ekosystem startupowy, wspierając procesy budowania kultury organizacyjnej “data driven”. Naszym celem jest stworzenie zbioru wskazówek, ułatwiających podejmowanie decyzji produktowych w oparciu o dane empiryczne. 

Czy badanie jest rzetelne i wiarygodne? 

Jesteśmy zespołem o mocnym backgroundzie naukowym. Pracujemy w akademickim rygorze metodologicznym. Oznacza to, że bardzo dbamy rzetelność narzędzi badawczych i jakość wyników. Dokładny opis metody badawczej znajdziesz w raporcie, w rozdziale “Metodologia”. 

Czy mogę wykorzystać fragmenty raportu? 

Pewnie! Możesz użyć ich jako punkt wyjścia do własnego researchu, udostępnić u siebie cały raport lub zacytować jego wybrane fragmenty na swojej stronie, w artykule lub innej publikacji. Pamiętaj, aby podać źródło! 

Jak cytować? 

Po opublikowaniu raportu w tym miejscu pojawi się jego opis bibliograficzny – wskazówka jak cytować i odwoływać się do niego w innych opracowaniach. 

Kogo badaliśmy? 

W badaniu brali udział: przedsiębiorcy i osoby zarządzające firmami produktowymi w sektorze nowych technologii, specjaliści w zakresie budowania produktów oraz reprezentanci funduszy inwestycyjnych. Dokładny opis próby badawczej i kryteriów doboru znajdziesz w raporcie, w rozdziale “Metodologia”. 

Jak można dołączyć do inicjatywy? 

Chcesz wesprzeć nas w misji edukacyjnej i razem z nami budować kulturę organizacyjną “data driven business”? A może masz inny pomysł na wspólne działanie? Napisz do nas: [email protected]!  

Kiedy będzie można pobrać raport? 

Zakończenie projektu badawczego i publikację raportu planujemy na grudzień 2021. Możesz zapisać się na powiadomienie, dołączając do naszego newslettera na dole strony. 

Też chcę zrobić takie badanie! 

Potrzebujesz wsparcia lub konsultacji w zakresie badań? Chcesz zrealizować podobny projekt? Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem, doświadczonym w badaniach naukowych, badaniach rynku, społecznych, UX. Napisz do nas – pomożemy! 🙂 

Weź udział w badaniu